11. veebruar 2017
kokku osales võistlejaid 69
kokku osales 18 2016top20 võistlejat

Villu pildid: http://www.snap.ee/user/WilsonTheOne/album/pauiii_2017

INDIVIDUAALARVESTUSE TULEM: 
# kl võistleja põhivõistluse sektor põhivõistluse # põhivõistluse tulem finaali tulem
1 Me Aivar Kõmmits A 3 443 320
2 Me Denis Manov D 2 512 226
3 Me Ranel Kõmmits C 1 617 225
4 Me Argo Valdma C 3 571 225
5 Me Dmitri Sofjin B 3 278 150
6 Me Lehar Leetsaar A 2 834 148
7 Me Alexander Andrusenko B 1 415 128
8 Me Kaido Olev A 1 1128 121
9 Me Timo Roos D 1 575 117
10 Me Jürgen Kirsis B 2 324 65
11 Me Denis Zigadlo D 3 472 15
12 Me Denis Mezennõi C 2 616 0
13 Me Nikita Saloid C 4 517
14 Me Harri Nurk A 4 368
15 Me Andrey Turbin D 4 334
16 Ju Georg Semenovski B 4 271
17 Me Jaak Kask C 5 450
18 Me Tarmo Liias A 5 342
19 Me Ojar Rohtla D 5 333
20 Me Konstantin Voznjuk B 5 266
21 Me Villu Kahar C 6 378
22 Ju Martin Arm A 6 305
23 Me Jaan Grents D 6 292
24 Me Sten Urbanik B 6 195
25 Me Juri Sobolev C 7 309
26 Me Tiit Peetsalu A 7 290
27 Me Kenno Rohioja B 7 192
28.5 Me Margus Ollin D 7.5 254
 28.5NaAgneriin HeinmäeD7.5254 
30 Me Riivo Müür C 8 287
31 Me Viaceslav Luksys A 8 279
32 Me Mati Banhard B 8 180
33 Me Sander Sildvee C 9 282
34 Me Jaanus Viitkin A 9 272
35 No Johannes Aab D 9 245
36 Me August Turk B 9 173
37 Me Margus Mosov A 10 269
38 Me Jaak Visnapuu D 10 238
39 Na Gerli Albert C 10 221
40 Me Marko Abram B 10 162
41 Me Oleg Nepomnjastsi A 11 264
42 Me Madis Mähar D 11 218
43 Me Stanislav Pesjukov C 11 204
44 Me Andrus Nurme B 11 154
45 Me Marino Pukki D 12 190
46 Na Viivi Liias A 12 163
47 Na Eve Talvet C 12 158
48 Na Laivi Taavits B 12 127
49 Me Gennadi Rootsi A 13 161
50 Me Kalvi Laasalu D 13 139
51 Me Rein Merioja B 13 116
52 Me Margo Ilves C 13 109
53 Me Riho Rootslane D 14 117
54 Me Matis Miller A 14 114
55 Me Veljo Sarapuu B 14 114
56 No Serena Sarapuu C 14 45
57 Me Vladimir Morozov B 15 102
58 No Gevert Meite D 15 80
59 Ju Sten Sommer A 15 44
60 Me Teet Aavik C 15 34
61 No Anton Girlin B 16 67
62 Me Sven Sommer D 16 61
63 Me Robert Kerno C 16 25
64 Me Teet Talve B 17 36
65 Me Aleksei Spalov D 17 20
66 Me Elmar Schasmin C 17 8
67 Me Endel Mägedik B 18 28
68 Me Madis Pärn D 18 9
69 No Andreas Schasmin C 18 0


PÕHIVÕISTLUSE TULEM: 
sektor # kl võistleja tulem
A 1 Me Kaido Olev 1128
A 2 Me Lehar Leetsaar 834
A 3 Me Aivar Kõmmits 443
A 4 Me Harri Nurk 368
A 5 Me Tarmo Liias 342
A 6 Ju Martin Arm 305
A 7 Me Tiit Peetsalu 290
A 8 Me Viaceslav Luksys 279
A 9 Me Jaanus Viitkin 272
A 10 Me Margus Mosov 269
A 11 Me Oleg Nepomnjastsi 264
A 12 Na Viivi Liias 163
A 13 Me Gennadi Rootsi 161
A 14 Me Matis Miller 114
A 15 Ju Sten Sommer 44
B 1 Me Alexander Andrusenko 415
B 2 Me Jürgen Kirsis 324
B 3 Me Dmitri Sofjin 278
B 4 Ju Georg Semenovski 271
B 5 Me Konstantin Voznjuk 266
B 6 Me Sten Urbanik 195
B 7 Me Kenno Rohioja 192
B 8 Me Mati Banhard 180
B 9 Me August Turk 173
B 10 Me Marko Abram 162
B 11 Me Andrus Nurme 154
B 12 Na Laivi Taavits 127
B 13 Me Rein Merioja 116
B 14 Me Veljo Sarapuu 114
B 15 Me Vladimir Morozov 102
B 16 No Anton Girlin 67
B 17 Me Teet Talve 36
B 18 Me Endel Mägedik 28
C 1 Me Ranel Kõmmits 617
C 2 Me Denis Mezennõi 616
C 3 Me Argo Valdma 571
C 4 Me Nikita Saloid 517
C 5 Me Jaak Kask 450
C 6 Me Villu Kahar 378
C 7 Me Juri Sobolev 309
C 8 Me Riivo Müür 287
C 9 Me Sander Sildvee 282
C 10 Na Gerli Albert 221
C 11 Me Stanislav Pesjukov 204
C 12 Na Eve Talvet 158
C 13 Me Margo Ilves 109
C 14 No Serena Sarapuu 45
C 15 Me Teet Aavik 34
C 16 Me Robert Kerno 25
C 17 Me Elmar Schasmin 8
C 18 No Andreas Schasmin 0
D 1 Me Timo Roos 575
D 2 Me Denis Manov 512
D 3 Me Denis Zigadlo 472
D 4 Me Andrey Turbin 334
D 5 Me Ojar Rohtla 333
D 6 Me Jaan Grents 292
D 7.5 Me Margus Ollin 254
D 7.5 Na Agneriin Heinmäe 254
D 9 No Johannes Aab 245
D 10 Me Jaak Visnapuu 238
D 11 Me Madis Mähar 218
D 12 Me Marino Pukki 190
D 13 Me Kalvi Laasalu 139
D 14 Me Riho Rootslane 117
D 15 No Gevert Meite 80
D 16 Me Sven Sommer 61
D 17 Me Aleksei Spalov 20
D 18 Me Madis Pärn 9

TALILIIGA PUNKTIDE JAGAMINE

Võistluse formaat oli erinev varasemalt korraldatud võistlustest. 
Esmalt toimus 3-tunni võistlus neljas sektoris. 
Sektoritesse jagamine toimus enne võistlust võistlejate senise paremuse järgi, sealjuures jälgides, et võistkonna liikmed satuksid erinevatesse sektoritesse. 
Põhivõistlusele järgnes ühetunnine finaalvõistlus, milles osalesid iga sektori 3 parimat - kokku 12 võistlejat. 
...
Taliliiga punktid arvestati sedaviisi: 
1. Põhivõistluse iga sektori võitja püütud mass võrdsustati 100 punktiga;
2. Teiste võistlejate tulemust võrreldi võitja tulemusega, punktide arv proportsionaalselt võitjaga;
3. Finaalvõistluse max tulemus võrdsustati finaali 100 punktiga;
4. Teiste finaalis võistelnud võistlejate tulemusi võrreldi võitja tulemusega, punktid proportsionaalselt;
5. Põhivõistluse ja finaalvõistluse punktid liideti ning võistlejate tulemused järjestati suuremast vähema poole;
6. Suurima tulemuse saavutanu tulemus konverteeriti 180 punktiks (osales 18 2016top20 võistlejat - võistluse koefitsient 1.8. 

Allpool arvutuskäigust ülevaate andev tabel: 

     põhivõistlusfinaalsum
#kl võistleja pv sektor pv # pv
tulem
pv
mark
pv
suht
tulem
 fin #
finaali
tulem
fin
mark
fin
suht
tulem
sum
suht
tulem
TaLi
1 Me Ranel Kõmmits C 1 617 617 100  3.5225 320 70 715 180
2 Me Argo Valdma C 3 571 617 93  3.5225 320 70 708 173
3 Me Denis Manov D 2 512 575 89  2226 320 71 706 169
4 Me Alexander Andrusenko B 1 415 415 100  7128 320 40 588 148
5 Me Aivar Kõmmits A 3 443 1128 39  1320 320 100 779 147
6 Me Kaido Olev A 1 1128 1128 100  8121 320 38 579 146
7 Me Timo Roos D 1 575 575 100  9117 320 37 574 145
8 Me Lehar Leetsaar A 2 834 1128 74  6148 320 46 588 127
9 Me Dmitri Sofjin B 3 278 415 67  5150 320 47 584 121
10 Me Denis Mezennõi C 2 616 617 100 120 320 0 420 106
11 Me Jürgen Kirsis B 2 324 415 78 1065 320 20 483 104
12 Me Denis Zigadlo D 3 472 575 82 1115 320 5 422 92
13 Me Nikita Saloid C 4 517 617 84   84 89
14 Me Jaak Kask C 5 450 617 73   73 77
15 Ju Georg Semenovski B 4 271 415 65   65 69
16 Me Konstantin Voznjuk B 5 266 415 64   64 68
17 Me Villu Kahar C 6 378 617 61   61 65
18 Me Andrey Turbin D 4 334 575 58   58 61
19 Me Ojar Rohtla D 5 333 575 58   58 61
20 Me Jaan Grents D 6 292 575 51   51 54
21 Me Juri Sobolev C 7 309 617 50   50 53
22 Me Sten Urbanik B 6 195 415 47   47 50
23 Me Riivo Müür C 8 287 617 47   47 50
24 Me Kenno Rohioja B 7 192 415 46   46 49
25 Me Sander Sildvee C 9 282 617 46   46 49
26 Me Margus Ollin D 7 254 575 44   44 47
27 Na Agneriin Heinmäe D 8 254 575 44   44 47
28 Me Mati Banhard B 8 180 415 43   43 46
29 No Johannes Aab D 9 245 575 43   43 46
30 Me August Turk B 9 173 415 42   42 44
31 Me Jaak Visnapuu D 10 238 575 41   41 43
32 Me Marko Abram B 10 162 415 39   39 41
33 Me Madis Mähar D 11 218 575 38   38 40
34 Me Andrus Nurme B 11 154 415 37   37 39
35 Na Gerli Albert C 10 221 617 36   36 38
36 Me Harri Nurk A 4 368 1128 33   33 35
37 Me Stanislav Pesjukov C 11 204 617 33   33 35
38 Me Marino Pukki D 12 190 575 33   33 35
39 Na Laivi Taavits B 12 127 415 31   31 33
40 Me Tarmo Liias A 5 342 1128 30   30 32
41 Me Rein Merioja B 13 116 415 28   28 30
42 Ju Martin Arm A 6 305 1128 27   27 29
43 Me Veljo Sarapuu B 14 114 415 27   27 29
44 Me Tiit Peetsalu A 7 290 1128 26   26 28
45 Na Eve Talvet C 12 158 617 26   26 28
46 Me Viaceslav Lukšys A 8 279 1128 25   25 26
47 Me Vladimir Morozov B 15 102 415 25   25 26
48 Me Jaanus Viitkin A 9 272 1128 24   24 25
49 Me Margus Mosov A 10 269 1128 24   24 25
50 Me Kalvi Laasalu D 13 139 575 24   24 25
51 Me Oleg Nepomnjastsi A 11 264 1128 23   23 24
52 Me Riho Rootslane D 14 117 575 20   20 21
53 Me Margo Ilves C 13 109 617 18   18 19
54 No Anton Theo Girlin B 16 67 415 16   16 17
55 Na Viivi Liias A 12 163 1128 14   14 15
56 Me Gennadi Rootsi A 13 161 1128 14   14 15
57 No Gevert Meite D 15 80 575 14   14 15
58 Me Sven Sommer D 16 61 575 11   11 12
59 Me Matis Miller A 14 114 1128 10   10 11
60 Me Teet Talve B 17 36 415 9   9 10
61 Me Endel Mägedik B 18 28 415 7   7 7
62 No Serena Sarapuu C 14 45 617 7   7 7
63 Me Teet Aavik C 15 34 617 6   6 6
64 Ju Sten Sommer A 15 44 1128 4   4 4
65 Me Robert Kerno C 16 25 617 4   4 4
66 Me Aleksei Špalov D 17 20 575 3   3 3
67 Me Madis Pärn D 18 9 575 2   2 2
68 Me Elmar Schasmin C 17 8 617 1   1 1
69 No Andreas Schasmin C 18 0 617 0   0 0