kuupäev: 28.02.2015 - 01.03.2015
kokku osales võistlejaid 95 (sh. 11 naist ja 11 noort)

Taliliiga arvutus tehti sedaviisi: 
* iga sektori võit ühel päeval andis 100 punkti;
* iga sektori teised võistlejad said punktid proportsionaalselt sektori võitjaga;
* kahe päeva punktid liideti - enim punkte saanud võistleja tulemus võrdsustati 200'ga (TL reglemendis seisab, et EMV on alati 200 punkti) ning teised võistlejad said punkte proportsionaalselt;

* noored-naised võistlesid ühe päeva - s.t. said oluliselt vähem punkte.