NARVA 2017, Spinninguliiga kvalifikatsioonivõistluste III etapp

I päev, 15. juuli 2017

# võistkond kala pikkus punkte kokku
1 Jaanus Jakobson
Martin Meier
32, 56 ,54, 23, 31, 50, 28, 47, 30 1024, 3136 ,2916, 529, 961, 2500, 784, 2209, 900 14959
2 Andrus Käpp
Raigo Padar
28, 47 ,26, 24, 25, 24, 23, 24, 32, 23, 25, 47, 23, 30, 23, 23, 23, 23 784, 2209 ,676, 576, 625, 576, 529, 576, 1024, 529, 625, 2209, 529, 900, 529, 529, 529, 529 14483
3 Aleksandr Zubov
Denis Manov
67, 27 ,23, 23, 23, 23, 25, 24, 24, 23, 24, 24, 23, 23, 24, 23, 24, 30 4489, 729 ,529, 529, 529, 529, 625, 576, 576, 529, 576, 576, 529, 529, 576, 529, 576, 900 14431
4 Alexander Andrusenko
Lehar Leetsaar
25, 23 ,24, 27, 47, 47, 46, 67 625, 529 ,576, 729, 2209, 2209, 2116, 4489 13482
5 Roman Grünbaum
Roman Jakovlev
29, 59 ,23, 24, 24, 23, 70 841, 3481 ,529, 576, 576, 529, 4900 11432
6 Meelis Lokk
Riho Laan
80, 26 ,46 6400, 676 ,2116 9192
7 Ivo Sööt
Meelis Arujõe
23, 24 ,24 529, 576 ,576 1681
8 Raivo Schwarz
Roland Pullerits
23 529 529
# võistkond kala pikkus punkte kokku
1 Agneriin Heinmäe
Julia Ivanova
25, 25 625, 625 1250
2 Inga Lunge
Aarika Jõgiste
23, 24 529, 576 1105
3 Gerli Albert
Laivi Taavits
23 529 529

II päev, 16. juuli 2017

# võistkond kala pikkus kala pikkus kokku
1 Jaanus Jakobson
Martin Meier
23, 23, 24, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 23, 24, 23, 24, 47, 24, 73, 53, 27, 49, 61, 58, 28, 26, 48 529, 529, 576, 529, 529, 529, 529, 576, 576, 529, 576, 529, 576, 2209, 576, 5329, 2809, 729, 2401, 3721, 3364, 784, 676, 2304 32014
2 Aleksandr Zubov
Denis Manov
26, 23, 23, 24, 24, 25, 23, 25, 24, 25, 28, 24, 25, 28, 26, 26, 23, 23, 23, 23, 23, 25, 24, 25, 25, 25, 23, 24, 24, 29, 27, 24, 24, 24, 30, 26, 24, 26, 25, 24, 24, 26, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 23 676, 529, 529, 576, 576, 625, 529, 625, 576, 625, 784, 576, 625, 784, 676, 676, 529, 529, 529, 529, 529, 625, 576, 625, 625, 625, 529, 576, 576, 841, 729, 576, 576, 576, 900, 676, 576, 676, 625, 576, 576, 676, 576, 576, 576, 576, 529, 529, 529 29859
3 Alexander Andrusenko
Lehar Leetsaar
61, 73, 61, 24, 24, 26, 27, 28, 25, 25 3721, 5329, 3721, 576, 576, 676, 729, 784, 625, 625 17362
4 Andrus Käpp
Raigo Padar
26, 72, 23, 23, 25, 57, 23, 24, 27, 23, 23, 24, 24, 25, 24, 23, 26, 676, 5184, 529, 529, 625, 3249, 529, 576, 729, 529, 529, 576, 576, 625, 576, 529, 676 17242
5 Meelis Lokk
Riho Laan
47, 50, 56, 23, 30, 55, 25, 25 2209, 2500, 3136, 529, 900, 3025, 625, 625 13549
6 Roman Grünbaum
Roman Jakovlev
24, 23, 26, 24, 23, 24, 23, 24, 47, 25, 47, 30 576, 529, 676, 576, 529, 576, 529, 576, 2209, 625, 2209, 900 10510
7 Ivo Sööt
Meelis Arujõe
23, 23, 24, 25, 23, 23, 24, 24, 55, 29 529, 529, 576, 625, 529, 529, 576, 576, 3025, 841 8335
8 Raivo Schwarz
Roland Pullerits
58, 23 3364, 529 3893

Narva kokku

# võistkond kokku 1 # 1 kokku 2 # 2 # 1+2
1 Jaanus Jakobson
Martin Meier
14959 1 32014 1 2
2 Aleksandr Zubov
Denis Manov
14431 3 29859 2 5
3 Andrus Käpp
Raigo Padar
14483 2 17242 4 6
4 Alexander Andrusenko
Lehar Leetsaar
13482 4 17362 3 7
5 Roman Grünbaum
Roman Jakovlev
11432 5 10510 6 11
6 Meelis Lokk
Riho Laan
9192 6 13549 5 11
7 Ivo Sööt
Meelis Arujõe
1681 7 8335 7 14
8 Raivo Schwarz
Roland Pullerits
529 8 3893 8 16