TALILIIGA ARVESTAB VÕISTLUSI, MIS ON LÄBI VIIDUD SPORTLIKULT: 

Võistlus kestab 3 TUNDI
Sest sportlikud kirbutamise võistlused reeglina kestavad niikaua.
Pikem võistlus tekitab teistmoodi olukorra, ennekõike söödaga meelitatava "valge kala" püügil ning võistlused ei pruugi seeläbi enam võrreldavad olla.

Signaalid
1. signaal: 5 minutit enne võistluse algust - võistlejad võivad siseneda sektorisse, valida ÜHE positsiooni, selle lipuga tähistada ning eemaldada puurilt terakaitse ja valmis panna õnge, söödatopsi, vms. Kahte positsiooni (kahte lippu) ei või haarata.
2. signaal: võistluse algus - võib alustada puurimisega.
3. signaal: 10 minutit enne võistluse lõppu.
4. signaal: võistluse lõpp.

Lipud
Peavad olema märgatavad min 5m kauguselt. 
Vähemalt 20cm kõrged ning taustast eristuvat värvi. 
Lipud peavad olema ühesugused. 
Lubatud on kaks lippu - varulipp lubatud ei ole. 
Ilma lippudeta võistlusel osaleda ei või. 
Võistleja peab hoolitsema selle eest, et lipp oleks hõlpsasti märgatav, püsti ning püsiks paigal.
Lipp ilma auguta (30cm raadiuses) omab jõudu 1. ja 2. signaali vahelisel ajal. Peale 2. signaali lipp, mille vahetus läheduses (30 cm raadiuses) auku ei ole, loetakse jääle jäetud esemeks ning kohtunikul on õigus see kõrvaldada.

Võistlus toimub MÄRGITUD NING JÄLGITAVAS SEKTORIS
Sest võistlejatel peab olema võimalik teisi võistlejaid jälgida. 
Sektori märkimisel tuleks välja jätta potentsiaalselt ohtlikud kohad (allikad jms) ning ülejäänud ala suhtes oluliselt parema potentsiaaliga kohad ("kohaliku eelis") - nt. kalda ääred jms.

Võistlusel jälgitakse LIPPUDE JA 5 MEETRI REEGLIT
Sest nii lihtsalt on. 

Kõigi võistlejate kalad kaalutakse ÜHE KAALUGA
Sest kaaludes erinevate kaaludega sama kogust kala saame suure tõenäosusega erineva tulemuse. 

Kaalumiseks kasutatakse 1g TÄPSUSEGA KAALU
Sest 10g täpsusega kaalu puhul võib tekkida mitmeid sarnaseid tulemusi ning võib tekkida ebamugavaid olukordi.

Kaalumisel AVATAKSE SAAGIKOTT NING KALAD VAADATAKSE ÜLE NING LIIGNE JÄÄ JA LUMI EEMALDATAKSE
Sest kotti võib olla sattunud sinna sobimatuid kalu ning liigset jääd ja lund. 

VÕISTLUSE KÄIGUS LIIGUVAD SEKTORIS KOHTUNIKUD
Sest kokku lepitud reeglite täitmist peab jälgima. 

NOORTEKLASS
Taliliiga arvestab noorteklassi kuuluvust hooaja esimese võistluse alusel - s.t. kui võistleja oli hooaja esimesel võistluse toimumise hetkel alla 16 aastane, siis kuulub ta Taliliiga arvestuses kogu selle hooaja (sõltumata sellest, kui osavõistlusel arvestatakse 16 aastane noor meeste klassi).
NB! see reegel ei kehti iga võistluse kohta eraldi!

Karistused
Kollane kaart:
* < 5m tähistatud auguni;
* ilma liputähiseta puurimine, püüdmine, söödastamine, jne;
* kohtuniku korraldustele mitteallumine;
* mitteadekvaatne käitumine.

Kahe kollase kaardi määramisel võistleja tulemus diskvalifitseeritakse. 

Kohtunikul on õigus, lähtuvalt rikkumise määrast, kõrvaldada võistleja koheselt.


Hoiatused