EKS MERIKA KARIKAS 2017 VÕISTLUSTE SARI

EKS Merika Karikas on Eesti Kalastajate Seltsi ja meriforelli püügi entusiastide poolt ellu kutsutud võistluste sari. Hooaja jooksul toimub 4 võistlust. Iga võistluse parimaid autasustatakse ning nelja võistluse tulemuste põhjal selgitatakse välja aasta parimad meriforelli püüdjad, keda autasustatakse eraldi aasta lõpul!

VÕISTLUSKALENDER

Osavõistlused toimuvad: 

 22.04.2017
 20.05.2017
 21.10.2017
 11.11.2017

* ebasoodsate ilmastikutingimuste või muude ettenägematute asjaolude ilmnemisel on võistluse korraldajal õigus võistluse aega muuta või võistlus ära jätta.

OSALUSTASU JA REGISTREERUMINE

Iga osavõistluse osalustasu eelregistreerimisel (vähemalt 2 päeva enne võistlust - nt. kui võistlust toimub laupäeval, siis neljapäeval) on 10 €, EKSi liikmetele 7 €.

Osalustasu makstakse kohapeal sularahas.
Eelregisteerimine toimub aadressil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jLrYk5lBPhMX0wRaacl2Gxef0_uMGCZCab8KY7-Rvj9a6w/viewform

Võistluspäeval registeerides on osalustasu kõigile 15 €. 

VÕISTLUS

Võistlus toimub ainult kahlates. Paadi kasutamine ei ole lubatud (ei püügiks ega võistluskohale jõudmiseks)

Püügipiirkond on põhjaranniku meri, võistlejale meelepärases kohas.

Võistlus algab kokku lepitud kohas, kus toimub tingimuste tutvustamine, mõõduabivahendite ning võistluspäeva kleepsude jagamine.

Hommikune kogunemine on kohustuslik ning võistlusest saavad osa võtta ainult need võistlejad, kes osalevad hommikusel kogunemisel.

Peale instrueerimist suunduvad võistlejad neile meelepärastesse püügikohtadesse.

Päeva jooksul võib püügikohti vahetada nii palju, kui soovi on. 


Näidis ajakava:

07:00 Hommikune rivistus (koht teatatakse enne igat osavõistlust vähemalt nädal ette);
07:00 - 08:00 Tervitus, instruktaaž, mõõduabivahendite jagamine, päevakleepsude jagamine; 
Võistlejad suunduvad püügipaikadesse
08:00 - 19:00 Võistluspüük. Arvesse lähevad kalad, milliste püügi info on edastatud hiljemalt 18:59:59
20:00 Õhtune kogunemine, autasustamine, pildistamine, muljetamine (koht teavitatakse hiljemalt sama päeva hommikusel rivistusel).

PÜÜGIVAHENDID

Püük toimub spinninguga või lendõngega. Lubatud peibutis on lant või lendõnge putukas. Orgaanilised (nt. kalad, kalatükid, krevetid, jne.) peibutised ei ole lubatud.


VÕISTLEJAD

Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad. Iga võistleja vastutab ise oma kalapüügiõiguse, turvalisuse jms. eest. Võistlejatel on õigus vaidlustada tulemused 15 minutit peale tulemuste välja kuulutamist.

VÕISTKOND

Võistkond koosneb kahest võistlejast. Ühes võistkonnas võib olla nii spinninguga kui ka lendõngega püüdjad. Võistkonna koosseis koosseis tuleb kohtunikele teada anda hiljemalt hommikusel rivistusel. Võistkondlik arvestus toimub kui on vähemalt kolm registeerunud võistkonda.

AUS VÕISTLUS

Võistleja jälgib seadust ning võistluse reegleid.

Võistleja ei sega ega takista teisi võistlejaid.

Võistleja esitab tulemusena ainult võistluse aja jooksul enda poolt püütud kalad.


Catch and Release, C&R - püüa ja vabasta

Võistluse korraldaja annab võistlejatele võimaluse C&R püügiks, kus peale kala saamist ning pildistamist see võimalikult kiiresti tagasi vette lastakse. C&R mõte on edendada jätkusuutliku kalapüüki ning mõistliku tarbimist.

Igal võistlejal on õigus ise otsustada, kas võtab kala kaasa või C&R.

OSAVÕISTLUSE AUTASUSTAMINE

Igal võistlusel autasustatakse karika, aukirja ja meenetega:

 • 3 parimat spinninguga püüdjat

 • 3 parimat lendõngega püüdjat

 • Parim võistkond.

Eraldi loositakse üks üllatusauhind autasustamisel kõigi võistlejate vahel välja!

Kui kaks või enam võistlejat / võistkonda peaksid saama ühesuguse tulemuse, lähevad kohad jagamisele, auhindade jagamine otsustatakse liisuga.

AASTA PARIMA SELGITAMINE

Nelja osavõistluse põhjal selgitatakse aasta parim meriforellipüüdja.

Paremuse arvestamisel summeeritakse iga võistleja 3 parimat tulemust (see annab võimaluse parimaks saada ka siis, kui üks võistlus ei saa osa võtta või kõik läheb perse).

Aasta kolme parimat autasustatakse väärikate trofeede ning otsatu au ja kuulsusega.

PAREMUS

Paremus selgitatakse püütud kalade pikkuste summana. Arvesse lähevad ainult meriforellid, milliste miinimum pikkus on L = 55 cm (kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni).

Võistkonna tulemus on kõigi püütud kalade pikkuste summa.

TULEMUSTEST TEADA ANDMINE

Võistlejatele jagatakse ühesugused mõõtmise abivahendid (mõõdulindid). Abivahendid on taaskasutatavad. Iga võistluspäeva hommikul jagatakse lisaks eraldi võistluspäeva märgised (kleebised, mis kleebitakse mõõdulindi peale)

Kui võistleja on püüdnud arvesse mineva kala, siis ta mõõdab kala abivahendi abil, teeb mõõtmisest pildid ning saadab need kohe kohtunikele kokku lepitud portaali
1. WhatsApp 56 632 152 - Hommikusel kogunemisel aitavad kohtunikud seadistada kui on vajadust.

2. E-mail ( risto.kosk@gmail.com )

3. Helistamine - 56 632 152 (Kui ei oma internetiõhendusega telefoni peab pildid tegema  telefoni, fotoaparaadiga millelt saab pildid kätte. Esitab pildid kohtunikele kas mälukaardil või vajaliku juhtmega kohtunike arvuti kaudu).
Helistamise korral - helistatakse kohtunikule kohe, kui kala on tabatud ja mõõdetud, pildid esitatakse õhtusel kogunemisel. Võistleja asi on veenduda, et vajalik kaabel vms. on olemas, et pilt kohtuniku arvutisse saada.

Mõõtmine:

 • Mõõtmise abivahend asetatakse võimalikult tasasele pinnale kaldal;

 • Kala asetatakse sellele mõõdule sedaviisi, et selgelt on näha ninamiku tipu ning sabauime lõpu asukoht mõõdul. Samuti peab pildil näha olema päevatähis;

 • Pilte on kokku vähemalt 3:

  • 2 pilti kala mõõdulaual;

  • 1 pilt - mina ja kala - s.t. pildil peab näha olema võistleja nägu ning äratuntav osa kalast;

  • Ideaalis oleks ka lühike videolõik (või nt. “shoot”) kalast mõõdulaual sedaviisi, et kala liigutab.

 • Pildid peavad olema selged ja töötlemata. Kala välimus, mõõdulaua markeeringud, päevatähis peavad olema ühemõtteliselt aru saadavad:

  • Võistleja vastutab oma telefoni fotoaparaadi töökorra eest;

  • Pilt peab olema värviline, ilma filtriteta;

  • Päikesepaistelise ilma korral teha pilt nii, et päike pilti üle ei valgustaks ja pildil vaja minev info oleks kohtunikele nähtav. Alati võib teha mitu pilti kindluse mõttes

 • Võistleja saadab pildid koos enda välja loetud pikkuse äramärkimisega kohtunike poolt määratud kohta. Kui kohtunikud on tulemuse kätte saanud, teavitatakse võistlejat sellest kas SMS’i, FB sõnumi, või ka telefonikõnega - nt. kui tekib täiendavaid küsimusi;

 • Võistleja säilitab originaalfotod oma seadmes vähemalt kuni võistluse lõpuni ning esitab need kohtunike nõudmise korra ilma neid mingil viisil töötlemata täiendavaks kontrolliks;

 • Arvesse lähevad ainult need kalad, milliste fotod on jõudnud kohtunikeni enne määratud kellaaega;

 • Arvesse lähevad ainult need kalad, milliste fotod vastavad nõudmistele.

KOHTUNIKUD

Igal osavõistlust jälgib ja korraldab vähemalt 2 kohtunikku. Kohtunike leidmine on korraldaja kohustus. Korraldaja võib ka ise kohtunik olla.

Kohtunikud tunnevad reegleid ning asjakohast seadusandlust.

Kohtunike ülesanne on:

 • Võistlejate instrueerimine enne võistluse algust;

 • Veenduda, et kõigil võistlejail on vajalikud vahendid (mõõduvahend ning päevatähis);

 • Veenduda, et kõik võistlejad on hommikusel rivistusel;

 • Kuulutada võistlus alanuks;

 • Vastu võtta võistlejate saadetud kalade fotod, veenduda piltidel esitatud kalade tingimustele vastavuses;

 • Tulemuste kandmine online keskkonda;


Kohtunike õigused:

 • Diskvalifitseerida reeglite vastu eksinud võistleja;

 • Korrigeerida piltide alusel raporteeritud kala pikkust;

 • Mitte arvesse võtta pilte, mis ei vasta tingimustele;

MIKS PIKKUS, MITTE KAAL?

Ennekõike seetõttu, et pikkuse mõõtmine traumeerib kala oluliselt vähem, on adekvaatselt mõõdetav püügikohal igale võistlejale jagatud mõõtmise abivahendiga ning kala on võimalik liigsete vintsutusteta tagasi lasta.